Productes o Serveis que es poden implementar en el marc dels ajuts a la Digitalització de les empreses segons l’Ordre Ministerial ETD/1498/2021.
Nom de la Solució o Servei Categoria de Digitalizació Rang Preus
UNIVERS4ERP – ERP + CRM + MRP + DOC
ERP modular: Vendes, Compres, Magatzem, Magatzem logístic,
Fabricació, Representants, SAT, TPV, Gestió Documental,
Comptabilitat, Cartera cobraments i pagaments, Analítica, Bancs i Tresoreria,
IIEE, etc.
Gestió Clients / Gestió Processos / BI i
Analítica
Segons anàlisi i
Usuaris
UNIVERS4ERP – Factura electrònica PDF+Sign
Enviament de factures de venda en PDF firmat digitalment
Arxiu de factures de compra en PDF
Eliminació d’arxiu físic de factures
Facturació ElectrònicaSegons anàlisi i
Usuaris
UNIVERS4ERP – Factura electrònica Administracions Públiques
FACTURAE

Enviament de factures de venda a les administracions públiques
FACTURAE+PDF
Facturació Electrònica Segons anàlisi i
Usuaris
UNIVERS4ERP – Gestió Documental ERP – Doc
Implantació de fitxer electrònic de tots els documents
administratius: Comandes, Albarans, Factures, Contractes, etc.
Gestió de ProcessosSegons anàlisi i
Usuaris
UNIVERS4ERP – Gestió Documental ERP – Web – Portal de Clients
-Intranet
Desenvolupament de portals de clients per a l’accés dels clients
als documents relacionats: Factures, Certificats, etc
Gestió de Clients / Oficina Virtual / WebSegons anàlisi i
Usuaris
UNIVERS4ERP – Gestió de Representants Comercials
Mòdul de control de visites i despeses + APP iOS Android
Gestió de ClientsSegons anàlisi i
Usuaris
UNIVERS4ERP – Gestió de tiquets i intervencions a clients
Mòdul de control de tiquets i resolució d’incidències
Gestió de ClientsSegons anàlisi i
Usuaris
UNIVERS4ERP – Anàlisi de millora de processos administratius
Anàlisi i implementació de nous processos administratius amb la finalitat d’optimitzar els recursos interns i millorar la qualitat i rendibilitat de l’organització.
Gestió de ProcessosSegons anàlisi i
Usuaris
Desenvolupament d’APPS multiplataformaa
APPS iOS i Android per a qualsevol aplicació relacionada amb la
gestió administrativa, de producció, de magatzem, de gestió de
clients, etc.
Gestió de Processos / Gestió de ClientsSegons anàlisi
Implementació de servidors cloud
Disseny i trasllat de l’entorn de servidors locals a un cloud segur i
accessible des de delegacions, usuaris itinerants, etc.
Comunicacions Segures Segons anàlisi
Implantació de Firewalls físics i accessos VPN
Instal·lació i confguració de frewalls, protecció perimetral, VPN
Comunicacions Segures / Ciberseguretat Segons anàlisi
Implantació de polítiques de còpies
Disseny de polítiques de còpies de seguretat locals i al núvol.
Ciberseguretat Segons anàlisi
Instal·lació d’antivirus amb administració centralitzada Ciberseguretat Segons usuaris
Instal·lació de comunicacions remotes segures SSL + Teletreball
Accés a escriptoris remots per a teletreball segur VPN SSL Client To Gateway, VPN SSL + Terminal Server, Accés a escriptori remot directe usant SSL + Encrypt.
Comunicacions Segures Segons usuaris